Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete score. Lied, D.535. Scores. Schubert, Franz.

Bản dịch

Số điểm hoàn thành. Nói dối, D.535. Điểm. Schubert, Franz.
Yêu cầu gần đây