Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Etude No.2 in E major "Andantino capriccioso". BV B 70. Grandes études de Paganini, S.141. For Piano solo. Busoni. Complete. Arrangements and Transcriptions. Liszt, Franz.

Bản dịch

Etude số 2 trong chính điện tử "Andantino Capriccioso". BV B 70. Nghiên cứu lớn của Paganini, S.141. Cho Piano chỉ. Busoni. Hoàn thành. Sắp xếp và Chuyển soạn. Liszt, Franz.