Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Guitar. Blues for Simone. Parts. Nehls, Ulrich.

Bản dịch

Guitar. Blues cho Simone. Bộ phận. Nehls, Ulrich.