Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete Score. Tablature & Staff. Adieu délices de mon coeur. Arrangements and Transcriptions. Clemens non Papa, Jacobus.

Bản dịch

Toàn bộ số. Khuông nhạc. Farewell vui sướng của trái tim tôi. Sắp xếp và Chuyển soạn. Clemens không Papa, Jacobus.