Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Choir. SATB. Jauchzet dem Herrn, alle Welt, TWV 7. 20. For Mixed Chorus, 2 Trumpets, 2 Trombones and Organ. Rondeau. Alleluia. Arrangements and Transcriptions. Telemann, Georg Philipp.

Bản dịch

Dàn hợp xướng. SATB. Tạo ra tiếng động vui vẻ với Chúa, cả trái đất, TWV 7. 20. Cho hỗn hợp xướng, 2 Trumpets, 2 Trombones và Organ. Bài thơ mười hoặc mười ba câu. Bài hát ca ngợi. Sắp xếp và Chuyển soạn. Telemann, Georg Philipp.