Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Oboe. Fantasia for Oboe and Organ in F minor. Arrangements and Transcriptions. Krebs, Johann Ludwig.

Bản dịch

Kèn có hai dăm. Fantasia cho Oboe và nội tạng trong F nhỏ. Sắp xếp và Chuyển soạn. Krebs, Johann Ludwig.