Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Al heeft hij ons verlaten. Willem Jan Hanegraaf. Organ. Sacred , Chorale Meter. 13 13. 13 13. Language. Dutch. SATB. Dutch Choral.

Bản dịch

Al heeft hij ons verlaten. Willem Jan Hanegraaf. Cơ quan. Sacred, Chorale Meter. 13 13. 13 13. Ngôn ngư. Hà Lan. SATB. Dutch Choral.