Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Violin and Piano Score, Violin Part. 12 Variations on "Ah, vous dirai-je maman", K.265. 300e. Arrangements and Transcriptions. Mozart, Wolfgang Amadeus.

Bản dịch

Violin và Piano Điểm, Violin Phần. 12 Những thay đổi trong "Ah, tôi có thể nói với bạn mẹ", K.265. 300E. Sắp xếp và Chuyển soạn. Mozart, Wolfgang Amadeus.