Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete score. color. 6 duetti latini. Scores. Porpora, Nicola Antonio.

Bản dịch

Số điểm hoàn thành. màu. 6 song ca Latin. Điểm. Porpora, Nicola Antonio.