Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Bassoon 1, 2. Rapsodie for Orchestra and Saxophone. Arrangements and Transcriptions. Debussy, Claude.

Bản dịch

Bassoon 1, 2. Rapsodie cho dàn nhạc và Saxophone. Sắp xếp và Chuyển soạn. Debussy, Claude.