Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Violins II. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, BWV 59. Duetto. Wer mich liebet, der wird mein Wort halten. No.1. Parts. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Violin II. Ai yêu tôi sẽ giữ lời Thầy, BWV 59. Song ca. Ai yêu tôi sẽ giữ lời Thầy. Số 1. Bộ phận. Bach, Johann Sebastian.