Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Choral. Wie bin ich doch so herzlich froh. Wie schön leuchtet der Morgenstern, BWV 1. Full Scores. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Hợp ca. Như tôi rất vui mừng chân thành. Làm thế nào đẹp tỏa sáng của ngôi sao sáng, BWV 1. Điểm đầy đủ. Bach, Johann Sebastian.