Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Treble viol 2. Weihnachts-Oratorium, BWV 248. For 4 viols. Folop. Choral. Brich an o schönes Morgenlicht. No.12. Arrangements and Transcriptions. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

Viol treble 2. Giáng sinh Oratorio, BWV 248. 4 viols. Folop. Hợp ca. Phá vỡ ra o ánh sáng buổi sáng đẹp. Số 12. Sắp xếp và Chuyển soạn. Bach, Johann Sebastian.