Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

II. Adagio. Organ Concerto in A minor, BWV 593. Organ Scores. Bach, Johann Sebastian.

Bản dịch

II. Châm rải. Cơ quan Concerto in A minor, BWV 593. Cơ quan Điểm. Bach, Johann Sebastian.