Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Money-Money-Money ". из репертуара группы " ABBA ". , партия фортепиано. Б. Андерсон.

Bản dịch

"Tiền-tiền-tiền". từ các tiết mục của "ABBA". , Piano. B. Anderson.