Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Fernando ". из репертуара группы " ABBA ". , переложение для голоса и фортепиано. Б. Андерсон.

Bản dịch

"Fernando". từ các tiết mục của "ABBA". , Sắp đặt cho giọng nói và piano. B. Anderson.