Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Trombone 1, 2, Bass Trombone, Tuba. Piano Concerto No.1, Op.10. Parts. Prokofiev, Sergey.

Bản dịch

Trombone 1, 2, Bass Trombone, Tuba. Piano Concerto số 1, Op.10. Bộ phận. Prokofiev, Sergey.