Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Oboe 1, 2. Piano Concerto No.1, Op.10. Parts. Prokofiev, Sergey.

Bản dịch

Oboe 1, 2. Piano Concerto số 1, Op.10. Bộ phận. Prokofiev, Sergey.