Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Complete Score. Piano Concerto No.1, Op.10. Arrangements and Transcriptions. Prokofiev, Sergey.

Bản dịch

Toàn bộ số. Piano Concerto số 1, Op.10. Sắp xếp và Chuyển soạn. Prokofiev, Sergey.