Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Violins I. Piano Concerto No.1, Op.10. Parts. Prokofiev, Sergey.

Bản dịch

Violin tôi. Piano Concerto số 1, Op.10. Bộ phận. Prokofiev, Sergey.