Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Mariage D'Amour ". П. де Сенневиль.

Bản dịch

"Hôn nhân D'Amour". P. de Sennevil.