Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Ulrichsmesse. Composer. Ferdinand Kirms. Ferdinand Kirms. Organ. Sacred , Mass. Language. Latin. SATB. Genre. Sacred , Mass. Language. Latin. easy, not high.

Bản dịch

Ulrichsmesse. Nhà soạn nhạc. Ferdinand Kirms. Ferdinand Kirms. Cơ quan. Thiêng liêng, thánh lễ. Ngôn ngư. Latin. SATB. Genre. Thiêng liêng, thánh lễ. Ngôn ngư. Latin. dễ dàng, không cao.