Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Psalm 25 for Lent 1-B. Charles H. Giffen. Organ. Sacred , Anglican chant. Language. English. SATB. Responsorial Psalm 25. 4-5, 6-7, 8-9 for Lent 1. Anglican chant verses.

Bản dịch

Thánh Vịnh 25 cho Mùa Chay 1-B. Charles H. Giffen. Cơ quan. Thiêng liêng, thánh ca Anglican. Ngôn ngư. Anh. SATB. Đáp ca Thánh Vịnh 25. 4-5, 6-7, 8-9 cho Mùa Chay 1. Câu chant Anglican.