Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Psalm 116 for Holy Thursday-ABC. Charles H. Giffen. Organ. Sacred , Anglican chant. Language. Japanese. SATB. Responsorial Psalm 116. 12-13, 15-16bc, 17-18 for Holy Thursday. QBC.

Bản dịch

Thánh Vịnh 116 cho Thứ Năm Tuần Thánh-ABC. Charles H. Giffen. Cơ quan. Thiêng liêng, thánh ca Anglican. Ngôn ngư. Nhật Bản. SATB. Đáp ca Thánh Vịnh 116. 12-13, 15-16bc, 17-18 cho Thứ Năm Tuần Thánh. QBC.
Yêu cầu gần đây