Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Концерт No2 для фортепиано с оркестром. транскрипция для двух фортепиано. А. Караманов.

Bản dịch

Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc. sao chép cho hai đàn piano. A. Karamanov.