Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

"O, Sole Mio. обработка для смешанного хора и фортепиано С. Строкина. А. ди Капуа.

Bản dịch

"O, Sole Mio. điều trị cho dàn hợp xướng hỗn hợp và piano S. Strokina. A. di Capua.