Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Концерт No3 для фортепиано с оркестром, клавир-транскрипция для двух фортепиано. Д. Кабалевский.

Bản dịch

Концерт No3 для фортепиано с оркестром, клавир-транскрипция для двух фортепиано. Kabalevsky.