Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Воспоминание об Альгамбре ", этюд-тремоло для гитары. Ф. Таррега.

Bản dịch

"Những kỷ niệm của Alhambra," etude tremolo cây đàn guitar. F. Tarrega.