Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Поцелуй дождя ", обработка для гитары В. Музыченко. К. Юрима.

Bản dịch

"Kiss the rain", một điều trị cho Guitar V. Musychenko. K. Yurima.