Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

сборник детских песен " Для самых маленьких ", для голоса и фортепиано. С. Гаврилов.

Bản dịch

bộ sưu tập các bài hát của trẻ em, "Đối với những người nhỏ bé," cho giọng nói và piano. S. Gavrilov.