Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

Сборник первых песен , для голоса и фортепиано. А. & П. Карасевы.

Bản dịch

Bộ sưu tập các bài hát đầu tiên cho giọng hát và piano. A..
Yêu cầu gần đây