Dụng cụ âm nhạc
Ensembles
Genres
Nhà soạn nhạc
Biểu diễn

Bản nhạc

Bản dịch gốc

" Кораблик ", для голоса и фортепиано. А. Федоров.

Bản dịch

"Thuyền" cho giọng hát và piano. Fedorov.